Skarga na burmistrza Skrzydło

Fot. Tomasz Głogowski | facebook.com

Na początku września zakończyła się procedura naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim.

Nowym inspektorem została wtedy Sylwia Czaja z Kalet.  Do miasteczkowskiego magistratu wpłynęła skarga na burmistrza Michała Skrzydło. Skargę wniosła mieszkanka, która ma wątpliwości co do przeprowadzonego naboru.

Skarga będzie omawiania na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w piątek, 25 października o godz. 10:00.

 

Opracował:
ŁUKASZ DUDEK