Skrzydło ma urlop, miastem rządzi Parys

Burmistrz Michał Skrzydło od poniedziałku zaczyna „zasłużony” urlop. Pan Skrzydło przez ostatnie miesiące naprawdę „ciężko” pracował (wystarczy przejść się po gminie). Pod nieobecność burmistrza gminą Miasteczko Śląskie zarządzać będzie sekretarz Marcin Parys.

Jeszcze kilka miesięcy temu p. Parys był „prawą ręką” burmistrza Nowaka. Podczas ostatnich wyborów samorządowych, mieszkańcy zagłosowali za zmianą. Dziś po kilku miesiącach można stwierdzić, że co to za zmiana, skoro człowiek Nowaka nadal rządzi miastem?

Parys przed objęciem stanowiska w Miasteczku, był sekretarzem w Kaletach, gdzie od lat miał konflikt z tamtejszym Burmistrzem. Burmistrz Kalet dążył do tego, aby Parys ustąpił ze stanowiska sekretarza i został kierownikiem oczyszczalni ścieków. Parys jednak nie miał zamiaru ustępować i sprawa miała swój finał w sądzie.

Po kilku latach konfliktu z pomocą przyszedł Burmistrz Nowak, który za porozumieniem stron, przyjął Parysa do miasteczkowskiego urzędu. Tym sposobem problem Burmistrza Kandzi sam się rozwiązał.

Przy okazji pisania tego artykułu chciałem zobaczyć oświadczenie majątkowe Parysa. Niestety w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce oświadczenia majątkowe, brakuje oświadczenia sekretarza za 2018 rok. Czy Parys ma coś do ukrycia? Czy to po prostu zwykłe niedbalstwo w referacie organizacyjnym, którym zarządza Pan Parys?

ŁUKASZ DUDEK