Szpital covidowy na prywatnej działce. Niegospodarność „wielkich rozmiarów”

fot. NIK

Chaotyczne działania, brak analiz, samowola budowlana, niegospodarne wydatkowanie środków publicznych wielkich rozmiarów, brak zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej – to najważniejsze ustalenia Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy NIK przeprowadzili kontrolę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Za zorganizowanie szpitala tymczasowego we Wrocławiu odpowiadał wojewoda dolnośląski. Raport NIK wykazał wiele nieprawidłowości.

Wrocławski szpital covidowy powstał na gruntach prywatnych. Koszty jego utrzymania były bardzo duże.

Koszty budowy zawyżone o 11 mln zł? 

„Wojewoda zaakceptował i zrealizował prace adaptacyjne związane z budową szpitala tymczasowego w oparciu o zaproponowane przez przedsiębiorcę stawki, które w istotny sposób odbiegały od średnich stawek rynkowych, co w konsekwencji doprowadziło do zawyżenia kosztów budowy o ok. 11 mln zł” – wylicza NIK.

Najem hotelu 

„Na podstawie postanowień umowy płacono również za najem wszystkich pokoi hotelowych, w sytuacji niewielkiego ich wykorzystywania, co doprowadziło do nadmiarowego wydatkowania kwoty ok. 1,2 mln zł” – czytamy w raporcie.

Wynajęto 52 dwuosobowe pokoje, a wykorzystano od 4-9 pokoi.

źródło: NIK

 

Jak zauważają kontrolerzy NIK, podczas prac koncepcyjno-organizacyjnych zmierzających do utworzenia szpitala tymczasowego wystąpiły przypadki działań nierzetelnych.

„Doprowadzono do wybudowania hali apteki, która nie była użytkowana w pełni i w sposób pierwotnie założony. Na cel ten wydatkowano środki w wysokości ok. 1,8 mln zł. Niepotrzebnie stworzono przestrzeń na potrzeby zapewnienia w placówce oddziału intensywnej terapii. W tym zakresie wydatkowano ok. 3,5 mln zł na posadowienie nowej hali oraz ok. 1,5 mln zł na odpowiednie dostosowanie nowego obiektu i jego wyposażenie. Obiektu tego nie wykorzystywano jednak zgodnie z przeznaczeniem” – czytamy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku koszty związane z organizacją i funkcjonowaniem szpitala tymczasowego we Wrocławiu wyniosły łącznie blisko 79,5 mln zł.

Jakie wnioski po kontroli? 

„Ze względu na jednorazowy i unikalny charakter działań związanych z utworzeniem szpitala, NIK nie sformułowała uwag ani wniosków w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, za wyjątkiem kwestii dotyczącej wydawania poleceń w drodze decyzji administracyjnych, która w świetle uwarunkowań prawnych może występować w praktyce Wojewody. Rekomendowano więc wydawanie poleceń w drodze decyzji administracyjnych wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).”

Więcej na stronie NIK
www.nik.gov.pl

 

źródło: NIK
Oprac. Redakcja