Tarnogórzanin: „Czemu k**wa ścieżki rowerowe są odśnieżone, a drogi nie”

Mieszkańcy Tarnowskich Gór wyrażają swoje niezadowolenie związane z sytuacją, która miała miejsce w ostatnich godzinach. Po intensywnych opadach śniegu, stan wielu dróg i chodników jest bardzo zły. Tymczasem priorytetowo odśnieżane są nowo wybudowane ścieżki rowerowe. 

Jeden z mieszkańców wyraził swoje oburzenie w następujący sposób: 'Proszę, aby ktoś z urzędu miasta wyjaśnił, dlaczego pierwszeństwo mają ścieżki rowerowe, a nie drogi. Cały dzień przemieszczałem się po Tarnowskich Górach i widziałem tylko jedną pługopiaskarkę’.

Inna osoba podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z brakiem odśnieżenia w ważnych punktach komunikacyjnych: „Gdy dzwoniłam z prośbą o odśnieżenie dworca i drogi przy nim, usłyszałam, że 'akcja zima’ nie obejmuje tych obszarów. Kierowcy autobusów składają serdeczne pozdrowienia’.”

screen Facebook

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że za utrzymanie różnych rodzajów dróg i chodników odpowiadają różne jednostki administracyjne. Wyróżniamy drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne, z których każda jest zarządzana przez inny urząd. Ta skomplikowana struktura zarządzania może przyczyniać się do pewnego zamieszania i nieporozumień w kwestii odpowiedzialności za odśnieżanie.

Dodatkowo, istnienie wielu urzędów zajmujących się podobnymi sprawami tworzy dodatkowe miejsca pracy dla urzędników, co może wpływać na efektywność i szybkość reagowania na potrzeby mieszkańców.

źródło: Media społecznościowe