Sesja w powiecie tarnogórskim

PLAN OBRAD

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 29 października 2019 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok z późn. zm. (druk nr 112/2019).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 115/2019).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok (druk nr 113/2019).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 (druk nr 114/2019).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 109/2019).
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
11. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
12. Zakończenie sesji.