Siemianowice Śląskie. Eksperymenty na dzieciach. „Przedstawiciel potwierdził”

Przedstawiciel spółki lekarskiej potwierdził udział w badania skuteczności preparatów przeciw COVID-19 w grupie wiekowej poniżej 12 roku życia – mówi Piotr Kochanek, rzecznik prasowy siemianowickiego magistratu.

27 lipca Urząd Miejski w Siemianowicach Śląskich wysłał pismo z pytaniami do lokalnej przychodni lekarskiej „Michałkowice”. To właśnie w tej placówce były lub nadal są prowadzone eksperymenty medyczne na dzieciach.

Treść pisma

„W związku z rosnącą liczbą telefonicznych pytań ze strony mieszkańców Siemianowic Śląskich oraz dziennikarzy, w sprawie możliwego udziały Państwa placówki w eksperymentalnych programach badawczych lub naukowych, prowadzonych pod kątem szczepień przeciw wirusowi Covid-19 z udziałem dzieci poniżej 12 roku życia, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Czy POZ Poradnia dla dzieci i młodzieży Niepubliczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Michałkowice” Jarosz i partnerzy spółka lekarska bierze lub brała udział w jakimkolwiek programie badawczym lub naukowym we współpracy z firmami farmaceutycznymi produkującymi preparaty szczepionkowe lub lecznicze przeciw wirusowi Covid-19, w której grupą badawczą były lub są dzieci poniżej 12 roku życia?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, proszę o ustosunkowanie się do poniższych pytań:

  • W jakim wieku były dzieci poddane szczepieniom?

  • W jakiej liczbie?

  • Ilu i jakiego preparatu dawek użyto do szczepienia dzieci?

  • Czy szczepione dzieci są pod dalszą kontrolą lekarską?

  • Czy którekolwiek dziecko lub jego opiekunowie zgłaszali jakiekolwiek problemy zdrowotne lub inne dolegliwości po szczepieniu?

  • Według jakiego kryterium pozyskano grupę dzieci szczepionych?

  • Kto, kiedy i na jakich zasadach mógł przystąpić do programu?

  • Czy planowane są kolejne szczepienia w tej grupie wiekowej?

  • Czy planowane są szczepienia dzieci młodszych?

Pismo 1/2

Po kilku dniach Urząd Miejski otrzymał odpowiedź na pismo, jednak korespondencja „nie zawierała odpowiedzi na zadane pytania, UM ponowił zapytanie, na które nie otrzymaliśmy już szczegółowych odpowiedzi” – mówi rzecznik prasowy. 

Odpowiedź przychodni lekarskiej nie została udostępniona naszej redakcji „ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie upoważniło tut. UM do upublicznienia odpowiedzi. Jako spółka prawa handlowego, NZLA, nie ma obowiązku udzielać takich informacji Urzędowi Miasta” – tłumaczy Piotr Kochanek.

Pismo 2/2

Prezydent Siemianowic Śląskich potwierdza, że w jego mieście są prowadzone eksperymenty medyczne na dzieciach, jednak nic nie może zrobić. 

„Miasto nie ma żadnego przełożenia ani wpływu na ten ośrodek” – mówił w internetowej telewizji wRealu24 Rafał Piech, prezydent Siemianowic.