W gminie Kalety czasowo zameldowało się 96. cudzoziemców

Gmina Kalety według danych statystycznych.

W gminie mieszka łącznie 8405 osób (4069 mężczyzn i 4336 kobiet).

Liczba urodzeń:
2019 rok – 69
2018 rok – 81

Liczba zgonów:
2018 rok – 97
2019 rok – 95

Liczba zawartych małżeństw:
2018 rok – 37
2019 rok – 48

W minionym roku, w gminie Kalety czasowo zameldowały się 233 osoby, w tym 96 cudzoziemców. W ubiegłym roku kaletanie odebrali 631 dowodów osobistych.

Najstarszym obywatelem jest obecnie 1 osoba urodzona w roku 1920. Najmłodszym mieszkańcem Kalet jest Paulinka urodzona w grudniu 2019 roku.

 

źródło: UM Kalety