W lasach w Pniowcu i Miasteczku Śląskim odbędą się polowania

fot. swit.org.pl

9 listopada w lasach w Miasteczku Śląskim i Pniowcu będzie odbywać się polowanie.  

Wojskowe Koło Łowieckie „ŻUBR” z siedzibą w Tarnowskich Górach, organizuje polowanie w obwodzie łowiecki nr 100 – teren leśnictw Miasteczko Śląskie i Pniowiec.

UWAGA POLOWANIE –  takie tabliczki będą rozmieszczone przed wejściem do lasów.

Rozpoczęcie polowania o godz. 7:00, zakończenie o 14:00.

 

Łowiectwo to oczywiście nie tylko polowanie, to także, a może przede wszystkim, umiłowanie przyrody i dbałość o nią, co przejawia się m.in. dokarmianiem zwierzyny, zbieraniem wnyków, oczyszczaniem lasu ze śmieci czy – wspólnie z leśnikami – prowadzenie akcje nasadzeń drzew. Jako myśliwi jesteśmy bardzo częstymi gośćmi w lesie i polu – praktycznie w każdym tygodniu przynajmniej raz „wychodzimy w teren” – nie tylko by polować, ale również pobyć na łonie przyrody. Działamy też edukacyjnie, organizując kilka razy w roku wycieczki do lasu dla młodzieży szkolnej i przedszkolnej wyjaśniając, czym zajmują się myśliwi oraz jakie zwierzęta zamieszkują nasze lasy i pola. Ściśle współpracujemy również z Lasami Państwowymi oraz administracją samorządową w zakresie gospodarki populacją zwierzyny łownej w naszym obwodzie łowieckim. – mówił dla portalu rudaslaska.com.pl, prezes rudzkiego Koła Łowieckiego „BÓR”, Arkadiusza Zdebla.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie” z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się leśnicy oraz myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Elementem gospodarki łowieckiej są odstrzały zwierzyny.

Odbywają się one zgodnie z polskim i unijnym prawem, określającym m.in. okresy, w których można na konkretne zwierzęta polować. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny – bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i środowiska.

Łowiectwo jest w naszym kraju trwale wpisane w kulturę narodową.

Znalazło odbicie w sztuce i literaturze. Uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać. Nie tylko przestrzegają w swej działalności przepisów prawa, regulaminów i statutów, lecz także postępują zgodnie z przyjętymi od wieków normami etycznymi i kultywują dawne zwyczaje.

źródło: UM Miasteczko Śląskie, www.pzlow.pl, www.kalendarzrolnikow.pl