Multimedialna strzelnica w Tarnowskich Górach. Powstała w szkole

fot. powiat tarnogórski

W Tarnowskich Górach otwarto multimedialną strzelnicę z systemem szkolno-treningowym. Kosztowała 230 tys. złotych. Obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów wszystkich tarnogórskich szkół ponadpodstawowych. Na strzelnicy będą również trenować organizacje pozarządowe i służby mundurowe.

W tarnogórskiej „kolejówce” otwarto nowoczesną multimedialną strzelnicę z systemem szkolno-treningowym. Zadanie powstało w ramach projektu „Strzelnica w Powiecie 2022”. Całkowita wartość projektu to 230 tys. złotych. Część środków pozyskano ze środków MON 180 tys. zł), pozostała część to środki powiatu tarnogórskiego.

fot. powiat tarnogórski

– Moim zdaniem to bardzo dobra inicjatywa i opcja do nauki i treningu strzeleckiego. Najwyższy czas rozpocząć w społeczeństwie budowę pozytywnego wizerunku strzelectwa, nie tylko w zakresie obronności, ale i sportu. Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie, a nawet i na świecie. Krajem, gdzie wyciągane są konsekwencje wobec dzieci przynoszących pistolety zabawkowe do przedszkola. Od zawsze byłem i jestem zwolennikiem bardziej powszechnego i szerszego dostępu do broni palnej w naszym kraju – mówi Witold Pośpiech, właściciel tarnogórskiej strzelnicy CitySport24.

– Jeśli tylko powstanie takiej strzelnicy przyczyni się do wzrostu popularności strzelectwa oraz podniesienia poziomu świadomości i wiedzy na temat broni, umiejętności obsługi i posługiwania się bronią, to należy tylko się cieszyć. Wprawdzie nie zastąpi to obycia i kontaktu z ostrą bronią i amunicją, ale jako forma edukacyjna jest krokiem w dobra stronę. A i nam instruktorom strzelectwa sportowego, praktycznego, bojowego, taktycznego, dynamicznego, sytuacyjnego będzie łatwiej – dodaje.

„Uruchomiona strzelnica będzie wykorzystywana przez uczniów wszystkich tarnogórskich szkół ponadpodstawowych, a także organizacje pozarządowe i służby mundurowe. Podstawa programowa Edukacji dla Bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych będzie obejmowała podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe” – informuje starostwo powiatowe.

fot. powiat tarnogórski

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych będzie podpisywać porozumienia ze szkołami i organizacjami na udostępnienie strzelnicy w ramach zajęć edukacyjnych. Planuje się, że szkoły będą ćwiczyć na strzelnicy 130 godzin w miesiącu

fot. powiat tarnogórski
fot. powiat tarnogórski

źródło: tanrogorski, Powiat tarnogórski
Oprac. Łukasz Dudek