Wyciek z cysterny na terenie terminala kolejowego w Tarnowskich Górach

fot. OSP Tworóg

Na przeładunkowym terminalu kolejowym w Tarnowskich Górach doszło do rozszczelnienia cysterny zawierającej benzol koksowniczy. Na miejsce wezwano pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

W niedzielę 12 lutego inspektorzy WIOŚ w Katowicach otrzymali zgłoszenie o rozszczelnieniu cysterny zawierającej benzol koksowniczy. Do zdarzenia doszło na przeładunkowym terminalu kolejowym w Tarnowskich Górach. Na miejsce wezwano również strażaków.

„Aby określić potencjalny zasięg zanieczyszczenia środowiska obecni na miejscu zdarzenia inspektorzy WIOŚ pobrali do badań próbki gleby z terenu prowadzonych działań ratowniczych oraz próbę tła z pewnej odległości od miejsca zdarzenia. Przeprowadzone przez inspektorów oględziny terenu wykazały ponadto, że część substancji, która wyciekła z cysterny kolejowej, przedostała się kanalizacją do pobliskiego rowu odwadniającego, stanowiącego dopływ Potoku Pniowiec” – relacjonuje Małgorzata Zielonka, rzecznik prasowy katowickiego oddziału WIOŚ.

Będący na miejscu strażacy ustawili w korycie rowu zastawki sorpcyjne i słomiane oraz kilkanaście zastawek z mat sorpcyjnych, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia.

fot. OSP Koty

Pobrano do badań próbki 

„Aby określić zasięg w jakim uwolniona substancja wpłynęła na wody rowu odwadniającego, inspektorzy WIOŚ prowadząc działania 13 i 14 lutego 2023 r. pobrali próby do badań analitycznych. Ich wyniki nie są jeszcze znane. Akcja usuwania zanieczyszczeń zatrzymanych na ustawionych w tym celu zastawkach nadal jest w toku” – dodaje Małgorzata Zielonka.

fot. OSP Tworóg
fot. OSP Tworóg

 

 

źródło: tarnogorski