Skarga na dyrektorkę szkoły w Świerklańcu i kontrola sanepidu

Na początku października informowaliśmy, o zatruciu bakterią salmonelli w Szkole Podstawowej w Świerklańcu. Bakterią zatruło się wtedy 22. uczniów.

Sanepid przeprowadził kontrolę sanitarną w zakładzie DDP „Rodzina” Caritas Diecezji Gliwickiej. To właśnie catering z Zabrza dostarczał jedzenie do szkoły.

Kontrola w zakładzie między innymi wykazała, że w jednym z punktów poboru wody wykryto obecność bakterii grupy coli.

 

SANEPID: Kratki odpływowe przy kotłach utrzymane brudno, z resztkami żywności. Krany przy kotłach warzelniczych zakamienione z licznymi zaciekami. (..) W pomieszczeniu kuchni właściwej na jednym z blatów stwierdzono tablicę korkową z licznymi ozdobnymi pinezkami, które mogą stanowić zagrożenie fizyczne dla przygotowanych potraw. (..) Fuga silikonowa przy umywalce do mycia rąk z nalotem pleśni. (..) W zakładzie brak prawidłowo zorganizowanego punktu mycia i dezynfekcji opakowań na odpady pokonsumpcyjne. (..) Bateria przy umywalce zakamieniona, brudna, odpływ brudny. – czytamy w piśmie pokontrolnym inspektora sanitarnego.

24 października do Urzędu Gminy Świerklaniec wpłynęła skarga na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerklańcu.

W skardze skarżący zarzuca dyrektorce:

1. Zaniedbywanie obowiązków służbowych poprzez brak odpowiedniej reakcji na informacje o zbiorowym zatruciu pokarmowym dzieci spożywających posiłki w szkole, narażając tym samym podopiecznych na poważne konsekwencje zdrowotne.

2. Wybór dostawcy posiłków z naruszeniem kryteriów dostępu do zamówienia publicznego oraz braku informacji do rodziców o wyborze dostawcy.

3. Brak współpracy z rodzicami w sprawie dochodzenia roszczeń ze strony dostawcy oraz ewidentne stawanie w obronie nierzetelnego dostawcy posiłków.

13 listopada w tej sprawie zebrała się gminna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która zapoznała się ze skargą oraz wyjaśnieniami dyrektorki.

Komisja ustaliła, że procedura wyboru dostawcy usług cateringowych została przeprowadzona zgodne z regulaminem, jednak z wyjaśnień dyrektor szkoły wynika, że rodzice nie dostali informacji o wyborze firmy cateringowej. Informacja ta nie została również opublikowana na stronie szkoły.

Poniżej fragment uchwały.

Pierwsze symptomy zatrucia tj. wymioty dzieci, miały już miejsce bezpośrednio po obiedzie w dniu 26.09.2019 r. Pomimo pozyskania przez Dyrektora Szkoły informacji o zatruciu dzieci, którego przyczyną mógł być posiłek spożywany w szkole, wraz ze szczegółami na temat leczenia i hospitalizacji dzieci oraz informacji o wykluczeniu podłoża wirusowego u co najmniej jednego dziecka, Dyrektor Szkoły nie wstrzymała wydawania posiłków w szkole aż do środy 02.10.2019 r. włącznie. Rodzicie o fakcie wystąpienia zbiorowego zatrucia pokarmowego w szkole zostali poinformowani przez Dyrekcję szkoły dopiero 1.10.2019 r. przez system Librus.

Również w aspekcie trzeciego zarzutu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że po powzięciu informacji o zachorowaniach dzieci, którego przyczyną mógł być posiłek dostarczony przez firmę cateringową obsługującą Szkołę, Dyrektor nie podjął inicjatywy w sprawie rozwiązania umowy z dostawcą z winy dostawcy, a jedynie zaproponował możliwość rozwiązania umowy „za porozumieniem stron”. 

WYJAŚNIENIA DYREKTOR SZKOŁY

FRAGMENTY PROTOKOŁU KONTROLI SANITARNEJ

UCHWAŁA RADY GMINY 

 

Przygotował:
ŁUKASZ DUDEK

 

 

źródło: BIP, sanepid