Prezydent Siemianowic złożył zawiadomienie do prokuratury na ministra zdrowia

Rafał Piech, Adam Niedzielski fot. tarnogorski.info, screen MZ/Facebook

Prezydent Siemianowic Śląskich złożył do lokalnej Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Chodzi o medyków i obowiązek szczepień preparatem na COVID-19.

„Przez dekady lekarze leczyli nas, oraz ratowali nasze życie, dzisiaj czas abyśmy stanęli w obronie lekarzy i medyków. Stop eksperymentom medycznym” – napisał na Twitterze Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich i udostępnił zawiadomienie do siemianowickiej prokuratury.

Obowiązek w drodze rozporządzenia

„Działając w imieniu własnym (…) zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, polegającego na przymusowym objęciu zawodów medycznych obowiązkowym szczepieniem przeciwko Covid-19 w drodze przyjęcia rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2021 r.” – czytamy w piśmie podpisanym przez Rafała Piecha.

Samorządowiec twierdzi, że wprowadzone rozporządzenie zmusza osoby wykonujące zawody medyczne do poddania się „działaniu eksperymentalnego produktu leczniczego”.

„Eksperymentalne substancje” 

„(…) należy jednoznacznie podkreślić, iż zgodnie z informacjami zawartymi w charakterystyce produktów leczniczych, dalej jako ChPL”, informacjami dostarczanymi przez producenta, badania nad produktem leczniczym Comirnaty nie zostały ostatecznie zakończone i nadal są w toku. Co istotne producenci owych eksperymentalnych substancji medycznych zostali zwolnieni z odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa stosowania tych wyrobów medycznych” – czytamy w uzasadnieniu.

Według autora zawiadomienia produkt leczniczy Comirnaty został dopuszczony do obrotu warunkowo, nie spełniając kryteriów, które pozwoliłyby rozważać jego dopuszczenie na zasadach ogólnych.

„Zgodnie zatem z polskim prawem, produkt leczniczy Comirnaty ma charakter eksperymentalny, a jego aplikowanie – wykorzystywanie spełnia kryteria eksperymentu medycznego” – wskazuje samorządowiec.

„Skoro zatem, szczepienia przeciwko Covid – 19 odbywają się z użyciem eksperymentalnych preparatów medycznych, to należy uznać je w świetle prawa polskiego za eksperyment medyczny. Tym samym, wprowadzając rozporządzenie, które przymusowo objęło szczepieniem z użyciem wyżej wymienionych w nim kategorii „zawodów medycznych” de facto doprowadziło do przymusowego objęcia rzeczonych pracowników udziałem w eksperymencie medycznym co narusza przepisy przewidziane w art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zwłaszcza, iż producenci rzeczonej szczepionki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich stosowanie” – czytamy.

Ministerstwo informuje 

Niepoddanie się szczepieniu preparatem przeciw COVID-19 przez osoby do tego zobowiązane m.in. pracujące w szpitalach i aptekach, może skutkować pewnymi konsekwencjami. W poniedziałek 21 lutego na stronie Ministerstwa Zdrowia pokazał się w tej sprawie komunikat.

Zawiadomienie do prokuratury poniżej 

Rafał Piech/Twitter
Rafał Piech/Twitter
Rafał Piech/Twitter

 

 

źródło: Rafał Piech/Twitter