Burmistrz po spotkaniu ze śląską kurator. „Jest deklaracja, że szkoły będą wolne od ideologii”

Burmistrz Michał Skrzydło fot. tarnogorski.info

Podczas niedawnego spotkania z kurator oświaty, burmistrz Miasteczka Śląskiego, Michał Skrzydło, wyraził swoje poparcie dla zapowiedzi, że szkoły w województwie śląskim będą wolne od wszelkiej ideologii pod rządami nowej kurator. W swojej wypowiedzi podkreślił jednak liczne problemy dotykające system edukacji, w tym kwestie finansowania.

– Bardzo cieszy deklaracja, która tam padła, że pod jej rządami szkoły w naszym województwie śląskim będą wolne od jakiejkolwiek ideologii – powiedział Skrzydło.

Włodarz zaznaczył, że pomimo ogromnych nakładów finansowych, które w niektórych gminach sięgają nawet 1/3 budżetu, system edukacji nie spełnia oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron. Burmistrz wezwał do pilnej reformy edukacji, opowiadając się za odejściem od modelu pruskiego na rzecz większej decentralizacji i autonomii dla dyrektorów szkół, szczególnie w kwestii ustalania podstawy programowej.

– System edukacji w Polsce powinien jak najszybciej odejść od tego modelu pruskiego i przejść głęboką, ale przemyślaną reformę – oznajmił Skrzydło, podkreślając potrzebę zmian, które pozwoliłyby na lepsze dopasowanie systemu edukacji do lokalnych potrzeb i oczekiwań społeczności.

Od połowy styczna 2024 roku obowiązki Śląskiego Kuratora Oświaty pełni Aleksandra Dyla.

Tymczasem kilka dni po spotkaniu włodarza z lokalną kurator pojawiła się informacja.

„Rusza Ranking Szkół Przyjaznych LGBTQ+, który objęłam swoim matronatem! W tym roku pod hasłem 'Szkoła zaufania’, bo polskie szkoły muszą być bezpieczne, przyjazne i pełne równości, wzajemnego zaufania” –  napisała Katarzyna Kotula, szefowa ministerstwa ds. równości. 

 

 

źródło: Media społecznościowe
Oprac. Łukasz Dudek