Niektóre śląskie miasta toną w ciemności. Ceny prądu zmuszają do cięć

Po godzinie 24:00 w kilku miejscowościach w powiecie tarnogórskim jest wyłączane oświetlenie uliczne. Jest to związane z oszczędnościami. Według niektórych mieszkańców, takie działanie może skutkować spadkiem bezpieczeństwa. Pojawiają się również głosy, że w nocy się śpi i decyzja władz jest jak najbardziej zrozumiała. 

Oświetlenie uliczne jest wyłączane m.in. w Miasteczku Śląskim i gminie Ożarowice. Zobaczcie nagranie, które przedstawia moment wyłączania oświetlenia na terenie jednej z gmin.

Po godzinie 24:00 oświetlenie uliczne w Miasteczku Śląskim wyłącza się w poszczególnych obwodach. Po czterech godzinach oświetlenie jest ponownie włączane.

Osiedle w Miasteczku Śląskim

Wzrost cen o kilkaset procent 

– Zakup energii elektrycznej dla naszej gminy od 2010 roku jest przeprowadzany cyklicznie w formie przetargu nieograniczonego. Cena zakupowa energii elektrycznej obowiązująca do końca 2022 roku wynosiła 288,19 zł netto/MWh. W chwili obecnej cena rynkowa zakupu energii elektrycznej dla gminy w 2023 roku zaoferowana przez przedsiębiorstwo energetyczne w przetargu nieograniczonym wyniosła 1.864,80 zł netto/MWh, to oznacza wzrost o prawie 650% – czytamy na stronie miasteczkowskiego magistratu.

 

źródło: UM Miasteczko Śląskie, tarnogorski