Poseł Litewka jedynym posłem Lewicy, który ślubował słowami „Tak mi dopomóż Bóg”

screen x.com

Poseł Lewicy podczas uroczystości ślubowania posłów wygłosił w Sejmie formułę „Ślubuję. Taki mi dopomóż Bóg.” 

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu marszałek senior odczytał rotę ślubowania. Po ogłoszeniu nazwiska każdego z posłów, wstali oni, aby złożyć przysięgę, wypowiadając „ślubuję”. Istniała możliwość dodania „Tak mi dopomóż Bóg”, z czego skorzystała część parlamentarzystów. Politycy Lewicy, w większości, ograniczają się do formuły podstawowej, pomijając religijny dodatek.

Inaczej zrobił poseł Łukasz Litewka z Sosnowca, który odwołał się do chrześcijańskich wartości.

Kilka dni przed ślubowaniem

„W poniedziałek mamy ślubowanie. Moje słowa podczas zaprzysiężenia będą dłuższe (tak mi dopomóż Bóg), nie mam zamiaru odchodzić od swoich wartości i wiary. Nie mam też w zwyczaju zmieniać swoich poglądów, wierzę w Boga. Nie będę za to nikogo przepraszał. Lewica według mnie to partia, w której każdy ma prawo wierzyć w to co chce. (…) jestem za świeckim państwem, rozdziałem kościoła od Państwa, proszę nie mylić wiary w Boga, do wiary w kościół” – napisał poseł Litewka na Facebooku.

źródło: x.com, Facebook