ZTM będzie dyskryminować GTV BUS? Burmistrz mówi wprost. Możliwy „totalny chaos”

Miasteczko Śląskie zdecydowało się na rezygnację z usług ZTM, wybierając od nowego roku prywatnego przewoźnika GTV Bus. Ta zmiana ma przynieść gminie oszczędności rzędu kilkuset tysięcy złotych rocznie. Co więcej, mieszkańcy będą mogli bezpłatnie podróżować do Tarnowskich Gór. Jednakże, pojawiają się komplikacje. ZTM nie planuje zezwolić GTV Bus na wykonywanie przewozów komercyjnych na tarnogórskim dworcu autobusowym. Burmistrz Michał Skrzydło ostrzega, że bez tej zgody od 2 stycznia może nastąpić „totalny chaos”. 

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, burmistrz Skrzydło wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją i zwrócił uwagę na „niepokojący ton” Zarządu Transportu Metropolitalnego.

– Biorąc pod uwagę, że ZTM być może nie będzie chciał tej zgody wydać, no to 2 stycznia można się spodziewać w Tarnowskich Górach totalnego chaosu, bo około 700 uczniów szkół średnich, nie dojedzie do szkoły. Rozmawiałem z burmistrzem Woźnik i burmistrzem Kalet na ten temat. Razem z Miasteczkiem Śląskim to jest 700 uczniów, nie licząc osób dojeżdżających z mniejszych miejscowości – mówił podczas sesji burmistrz Skrzydło.

Dalej włodarz przytoczył fragmenty regulaminu tarnogórskiego dworca.

„Dworzec jest udostępniany operatorom i przewoźnikom realizującym publiczny transport zbiorowy w sposób niedyskryminujący, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach zawieranych pomiędzy właścicielem dworca a operatorem lub przewoźnikiem wykonującym publiczny transport zbiorowy” – brzmi fragment obowiązującego regulaminu.

„Nie jest napisane, że nie udostępnia się w jakichś przypadkach” – wskazał Skrzydło.

„Proszę sobie odpowiedzieć, czy ZTM może wbrew uchwale Metropolii działać i funkcjonować?” – zapytał radnych.

Wysłaliśmy do ZTM pytania

  • Jak wygląda sprawa Miasteczka Śląskiego? Niebawem gmina wychodzi z systemu ZTM.

  • Czy będziecie utrudniać mieszkańcom korzystanie z istniejącej infrastruktury w Tarnowskich Górach?

  • Ile szacunkowo miasto Tarnowskie Góry będzie musiało dopłacić dodatkowo do systemu, aby utrzymać kursy do Lasowic, Strzybnicy i GCR Repty?

Odpowiedzi udzielił Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM:

„Szanujemy decyzję burmistrza i dostosowujemy się do niej. Ma ona bezpośredni wpływ na naszą sieć połączeń, dlatego aktualnie opracowujemy i konsultujemy z Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach zmiany w rozkładach jazdy. Podczas tych prac priorytetem dla nas pozostają nasi pasażerowie, komfort ich obsługi i bezpieczeństwo.

Rezygnacja burmistrza Miasteczka Śląskiego z usług ZTM pociąga za sobą szereg konsekwencji. Jedną z nich jest m.in. konieczność skrócenia tras 5 linii łączących Tarnowskie Góry z Miasteczkiem Śląskim. To z kolei oznacza konieczność wydłużenia oraz zwiększenia liczby postojów autobusów tych linii na dworcu w Tarnowskich Górach.

Dodatkowo, na początku przyszłego roku planujemy uruchomić w Tarnowskich Górach kolejną linię minibusową – nr 749. Jest to inicjatywa burmistrza Tarnowskich Gór. Nowe połączenia umożliwią przejazdy pomiędzy dworcem w Tarnowskich Górach a rejonami dotychczas nieobsługiwanymi przez komunikację miejską w dzielnicach Repty oraz Stare Tarnowice.

Są także inne okoliczności – m.in. zainstalowane w tym roku stacje ładowania pojazdów elektrycznych, czy też nowe pojazdy w dyspozycji PKM w Świerklańcu.

Wszystko powyższe sprawia, że dworzec w Tarnowskich Górach będzie jeszcze bardziej wykorzystywany. Z tego powodu nie przewiduje się wyrażania zgody na realizację przewozów komercyjnych GTV Bus na dworcu w Tarnowskich Górach.

Brak powyższej zgody wpływa na te połączenia, które organizuje prywatny przewoźnik i które nie są finansowane jako przewozy komercyjne przez gminę Miasteczko Śląskie. Natomiast na komunikację miejską, którą w obrębie gminy Miasteczko Śląskie organizuje p. burmistrz Skrzydło, brak przedmiotowej zgody nie ma żadnego wpływu.

Warto mieć na uwadze, że Miasteczko Śląskie jest gminą miejską i powinno organizować komunikację miejską, która nie jest tożsamą z komunikacją regionalną:

Do końca tego roku możliwe jest organizowanie komunikacji miejskiej w Miasteczku Śląskim i Tarnowskich Górach ze względu na obowiązujące porozumienie gminy Miasteczko Śląskie z GZM. Dokument ten pozwala, aby linia miejska wyjeżdżała poza obszar granicy, gdyż formalnie rozszerza ten obszar. W tym układzie każda z gmin płaci tylko za kilometry zrealizowane na jej terenie.

Niespotykane jest, że w przewozach komunikacji regionalnej, które – jak już wiemy – nie będą finansowane przez gminę (bo przepisy na to nie pozwalają), nie będą też pobierane opłaty za bilety od mieszkańców Miasteczka Śląskiego.

Odnosząc się do kwestii finansowych. Plany nie zakładają tego, aby miasto Tarnowskie Góry miało ponosić dodatkowe koszty. Praca eksploatacyjna, która obecnie jest realizowana od Lasowic do Miasteczka Śląskiego zostanie wykorzystana do uzupełnienia połączeń w Lasowicach. Natomiast obsługa Strzybnicy i GCR Repty zostanie utrzymana w dotychczasowym kształcie przez linię 614 i 615.”

Do sprawy będziemy wracać.

fot. tarnogorski.info

źródło: tarnogorski.info