Szpital w Tarnowskich Górach zlikwidował jeden oddział

Szpital powiatowy w Tarnowskich Górach fot. tarnogorski.info

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach ogłosił istotne zmiany dotyczące swojej oferty medycznej. Od 1 stycznia 2024 roku, szpital zlikwidował oddział otolaryngologii.

Od nowego roku tarnogórski szpital powiatowy nie będzie już realizował świadczeń z zakresu otolaryngologii, zarówno w ramach działalności oddziałowej, jak i ambulatoryjnej.

„Powodem, jest trwający od ponad roku problem z zatrudnieniem kadry lekarskiej” – poinformowała placówka w mediach społecznościowych.

Jednakże, zarząd szpitala podjął kroki mające na celu przywrócenie tej ważnej specjalizacji. Poinformowano, że szpital wystąpił do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (ŚOW NFZ) z prośbą o ogłoszenie postępowania konkursowego, które miałoby na celu znalezienie specjalistów otolaryngologicznych w warunkach ambulatoryjnych, wraz z możliwością świadczenia usług w zakresie skojarzonym.

Szpital powiatowy w Tarnowskich Górach fot. tarnogorski.info

źródło: WSP Tarnowskie Góry/Facebook