Pracownik banku w Tarnowskich Górach oszukał kilku klientów. Dostał 800 zł grzywny

Łukasz P. z Miasteczka Śląskiego dopuścił się oszustwa, wyłudzając kilkadziesiąt tysięcy złotych od kilku osób. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach nałożył na niego karę roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres dwóch lat, a także grzywnę w wysokości 800 złotych. Ponadto P. został zobowiązany do zwrotu pokrzywdzonym pieniędzy. 

Rozmawialiśmy z panem Stanisławem Hadasz, mieszkańcem Lasowic. Senior został oszukany przez nieuczciwego pracownika jednego z popularnych banków działających na terenie powiatu tarnogórskiego.
– Nie miałem zdolności kredytowej, a on dostawał kredyty, nie wiem jakim cudem. Ja tych pieniędzy nie dostałem do ręki. Kredyty były brane na moje nazwisko – mówi pan Stanisław.

Rozmowa z pokrzywdzonym 

Oskarżony o 12 przestępstw 

Jak udało nam się ustalić, Łukasz P. oskarżony został o dwanaście przestępstw. 11 z nich polegało na tym, że działając w miesiącach od marca do października 2016 roku, będąc pracownikiem jednego z tarnogórskich banków, podczas udzielenia pożyczek gotówkowych, przywłaszczył środki pieniężne na szkodę siedmiu osób. To jednak nie wszystko.

Podrobiony podpis 

„Dodatkowy zarzut dotyczył podrobienia podpisu na dokumencie bankowym – potwierdzeniu zastrzeżenia karty i użyciu tego dokumentu celem nieuprawnionej zmiany w systemie bankowym wzoru podpisu pokrzywdzonej (art.270 par.1 k.k.)” – przekazał nam Tomasz Pawlik, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gliwicach.
„Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wyrokiem z 21 listopada 2018 r. (II K 83/18) uznał oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres dwuletniej próby. Ponadto skazał oskarżonego na grzywnę (80 stawek dziennych po 10 zł) i zobowiązał go do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz oznaczonych pokrzywdzonych” – informuje rzecznik prasowy.
 Łukasz P. został zobowiązany do zwrotu pokrzywdzonym następujących kwot:
  • 1.200 złotych
  • 7.700 złotych
  • 500 złotych
  • 7.700 złotych
  • 10.660 złotych
  • 1.000 złotych
  • 16.000 złotych
P. musi zwrócić pokrzywdzonym łącznie 44.760 złotych. Nieuczciwy pracownik banku odwołał się od wyroku tarnogórskiego sąd, jednak Sąd Okręgowy w Gliwicach wyrokiem z 28 lutego 2020 roku utrzymał zaskarżony wyrok w mocy – nie uwzględnił apelacji.
Do sprawy będziemy wracać.

 

źródło: Tarnogorski