Toksyczna ziemia z huty w pobliżu domów. „Ciężarówki zwoziły kilka dni”. Wyniki szokują

Mieszkańcy Żyglinka i Żyglina są zaniepokojeni tym co się wydarzyło w ostatnich dniach stycznia. W pobliżu ich domów doszło do gigantycznego zrzutu zanieczyszczonej ziemi, która pochodzi z Huty Cynku Miasteczko Śląskie.

Z relacji świadków wynika, że ciężarówki zwoziły toksyczną ziemię przez kilka dni.

Po anonimowym zgłoszeniu, sprawą zajął się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Zostały pobrane próbki, wynik badania szokuje.

Jedna z próbek wykazała ogromne zanieczyszczenie cynkiem, ołowiem oraz kadmem.

Rakotwórczy kadm jest wysoce toksyczny, bardziej niż arsen. Zatrucie kadmem może prowadzić m.in. do uszkodzenia nerek, wątroby, płuc, trzustki czy jąder.

Poniżej nagranie z miejsca zrzutu. W pobliżu domy i sklep.

Anonimowe zgłoszenie

– 25 stycznia do częstochowskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wpłynęło anonimowe zgłoszenie o przywożeniu ziemi pochodzącej z prac budowlanych, prowadzonych na terenie Huty Cynku Miasteczko Śląskie – powiedziała nam Małgorzata Zielonka, rzecznik prasowy katowickiego inspektoratu środowiska.

– Według przyjętego zgłoszenia, ziemia miała być zanieczyszczona metalami, w tym ołowiem i zwożona w pobliże domów, co może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców – dodała Zielonka.

Inspektorzy pobrali do badań próbki 

– 26 stycznia inspektorzy przeprowadzili oględziny terenu w miejscu, na które została przywieziona ziemia (odpady). Ustalono, że są one zagospodarowywane przez firmę JULKAN, będącą podwykonawcą  przy budowie nowej hali produkcyjnej oraz ciągów komunikacyjnych, realizowanej na terenie Huty Cynku. Inspektorzy pobrali do badań próbki nawiezionego materiału ziemnego – poinformowała nas rzecznika.

Katowicki oddział Centralnego Laboratorium GIOŚ przeanalizował trzy próbki ziemi. W środę 10 lutego poznaliśmy wyniki. Jedna z próbek wykazała ogromne zanieczyszczenie cynkiem, ołowiem oraz kadmem.

„Wyniki  jednej z próbek gleby wykazały, że odpady w postaci ziemi pochodzącej z robót budowalnych, prowadzonych na terenie Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A., są w znacznym stopniu zanieczyszczone cynkiem, ołowiem oraz kadmem” – informuje WIOŚ.

Normy przekroczone o kilkadziesiąt razy:

  • cynk 9900 mg/kg s.m. (przy dopuszczalnej  500 mg/kg s.m. dla I grupy gruntów),

  • ołów 6300 mg/kg s.m. (dopuszczalna 200 mg/kg s.m.);

  • kadm 130 mg/kg s.m. (dopuszczalna 2 mg/kg s.m.).

Burmistrz musi teraz niezwłocznie wydać decyzję nakazującą do usunięcia odpadów.

„W tej sytuacji niezwłocznie przekazaliśmy wyniki do Burmistrza Miasteczka Śląskiego wraz z wystąpieniem o podjęcie działań. Burmistrz, zgodnie z zapisami art. 26 ustawy z dnia 14 gruda 2012 r. o odpadach, musi wydać decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania” – przekazała nam Małgorzata Zielonka.

Komentarz huty

– W postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. każdego roku biorą udział setki przedsiębiorców. Oferenci, którzy wygrywają przetargi często przy realizacji zadania inwestycyjnego korzystają z usług podwykonawców za których działania ponoszą odpowiedzialność – komentuje Katarzyna Grzesik – Kupilas, specjalista ds. organizacyjnych w HCM.

Sprawa jest rozwojowa.

 

Przygotował
ŁUKASZ DUDEK 

 

 

 

źródło: tarnogorski.info