„Niepokojące działania GZM”. 700 uczniów nie dojedzie do szkoły. Dramatyczny list włodarzy

W Tarnowskich Górach wybuchł spór o dworzec autobusowy. Wszystko zaczęło się, gdy burmistrz Miasteczka Śląskiego postanowił zrezygnować z usług ZTM, na rzecz firmy GTV BUS. Do tej pory GTV BUS bez problemu korzystał z dworca, ale po decyzji burmistrza Michała Skrzydło sytuacja się zmieniła. Teraz ZTM planuje firmie GTV BUS blokować dostęp do publicznej infrastruktury. Od nowego roku około 700 uczniów z okolicznych miejscowości może mieć problem z dojazdem do szkół.

W środę podczas sesji władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii planują zmienić regulamin korzystania z dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. W związku z tym włodarze kilku gmin wysłali list zaadresowany do prezydentów, burmistrzów i wójtów miejscowości zrzeszonych w GZM. W liście samorządowcy wyrażają obawy, że zmiany mogą wykluczyć komunikacyjnie gminy położone między Częstochową a Tarnowskimi Górami. Podkreślają, że ZTM od października nie dał jasnej odpowiedzi GTV BUS odnośnie dostępu do dworca na 2024 rok. Dodają, że zmiana regulaminu może uniemożliwić prywatnym przewoźnikom, takim jak GTV BUS, korzystanie z dworca.

„Niepokojące działania” 

„Zwracamy się do państwa w związku z niepokojącymi działaniami Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Zarządu Transportu Metropolitalnego zmierzającymi coraz wyraźniej do uniemożliwienia wjazdu prywatnym przewoźnikom na dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach, co pośrednio może spowodować wykluczenie komunikacyjne gmin leżących między Częstochową, Lublińcem a Tarnowskimi Górami. ZTM od 20 października br. nie odpowiedział jednoznacznie firmie GTVBUS Polska Sp. z o.o. odnośnie udzielenia im zgody na korzystanie z dworca autobusowego w Tarnowskich Górach w 2024 r.” – czytamy w piśmie. 

„Przewoźnik GTVBUS Polska Sp. z o.o. od kilku lat obsługuje komunikacyjnie gminy Boronów, Kalety, Konopiska, Koszęcin, Koziegłowy, Starczę i Woźniki, a od stycznia 2024 r. do tego grona ma dołączyć Miasteczko Śląskie. Oprócz obsługi ww. miejscowości, firma przewozi naszych mieszkańców do Tarnowskich Gór, które regionalnym centrum szkolnictwa ponadpodstawowego oraz naturalnym punktem przesiadkowym w dalszych podróżach do miejscowości położonych w centrum Metropolii” – wskazują autorzy listu. 

„Przyjęcie proponowanych przez Zarząd GZM zmian w uchwale pozwoli Zarządowi Transportu Metropolitalnego w majestacie prawa wydać przewoźnikowi negatywną decyzję w zakresie udostępnienia dworca autobusowego w Tarnowskich Górach, co spowoduje, że od 2 stycznia 2024 r. ponad 700 uczniów uczęszczających do tarnogórskich szkół średnich z Kalet, Miasteczka Śląskiego, Woźnik i innych miejscowości powiatu lublinieckiego nie będzie w stanie dostać się na zajęcia lekcyjne. Znacząco utrudni też dojazd z naszych miejscowości do Tarnowskich Gór i pozostałych miast Metropolii osobom na co dzień korzystającym z transportu publicznego” – alarmują włodarze.

„Obecne działania wymierzone są przeciw jednemu przewoźnikowi, ale przyjęcie uchwały będzie w przyszłości rodziło też negatywne konsekwencje dla innych przewoźników, co w aspekcie rozwijania i integrowania różnych form transportu zbiorowego jest działaniem nie tylko nieuzasadnionym, ale wręcz destrukcyjnym. Jako włodarze miast i gmin zagrożonych wykluczeniem komunikacyjnym apelujemy do Państwa o odrzucenie proponowanej Uchwały” – dodają na koniec.

List został podpisany przez samorządowców z Kalet, Koziegłów, Konopisk, Woźnik, Miasteczka Śląskiego, Boronowa, Koszęcina i gminy Starcza.

 Zmiana w regulaminie 

„Dworzec jest udostępniany operatorom i przewoźnikom realizującym publiczny transport zbiorowy w sposób niedyskryminujący, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz umowach zawieranych pomiędzy właścicielem dworca a operatorem lub przewoźnikiem wykonującym publiczny transport zbiorowy” – brzmi fragment obowiązującego regulaminu, który ma zostać zmieniony podczas sesji zgromadzenia GZM.

ZTM komentuje 

„Rezygnacja burmistrza Miasteczka Śląskiego z usług ZTM pociąga za sobą szereg konsekwencji. Jedną z nich jest m.in. konieczność skrócenia tras 5 linii łączących Tarnowskie Góry z Miasteczkiem Śląskim. To z kolei oznacza konieczność wydłużenia oraz zwiększenia liczby postojów autobusów tych linii na dworcu w Tarnowskich Górach. Dodatkowo, na początku przyszłego roku planujemy uruchomić w Tarnowskich Górach kolejną linię minibusową – nr 749. Jest to inicjatywa burmistrza Tarnowskich Gór. Nowe połączenia umożliwią przejazdy pomiędzy dworcem w Tarnowskich Górach a rejonami dotychczas nieobsługiwanymi przez komunikację miejską w dzielnicach Repty oraz Stare Tarnowice” – mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM.

„Są także inne okoliczności – m.in. zainstalowane w tym roku stacje ładowania pojazdów elektrycznych, czy też nowe pojazdy w dyspozycji PKM w Świerklańcu. Wszystko powyższe sprawia, że dworzec w Tarnowskich Górach będzie jeszcze bardziej wykorzystywany. Z tego powodu nie przewiduje się wyrażania zgody na realizację przewozów komercyjnych GTV Bus na dworcu w Tarnowskich Górach” – dodaje.

Oszczędności 

Miasteczko Śląskie chce zrezygnować z usług Zarządu Transportu Metropolitalnego. Od nowego roku komunikacją miejską ma się zajmować prywatny przewoźnik GTV BUS. Dzięki temu zabiegowi gmina będzie miała duże oszczędności, a mieszkańcy będą jeździć do Tarnowskich Gór bezpłatnie. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

Do sprawy będziemy wracać.