Poseł PO z Tarnowskich Gór szokuje. Dziwna sytuacja w trakcie kampanii wyborczej

Zdjęcie ilustracyjne fot. Tomasz Głogowski/Facebook

W ostatnich dniach nasza redakcja postanowiła zbadać działalność posła PO Tomasza Głogowskiego, na rzecz społeczności lokalnej w Tarnowskich Górach i powiecie tarnogórskim. Zadaliśmy konkretne pytania dotyczące jego działań, inicjatyw oraz planów na przyszłość. Jednak odpowiedź, jaką otrzymaliśmy, pozostawia wiele do życzenia. Mówiąc w skrócie, poseł nie ma aktualnie czasu na udzielenie odpowiedzi ponieważ… trwa kampania wyborcza. 

Pytania, które jako redakcja przesłaliśmy do posła Tomasza Głogowskiego, dotyczą kwestii istotnych dla społeczności lokalnej.

Poniżej pytania i odpowiedź

1. Panie Pośle, proszę podać przykłady konkretnych działań, które
podjął Pan na rzecz mieszkańców Tarnowskich Gór i powiatu
tarnogórskiego w ostatnich latach.

2. Czy mógłby Pan wymienić interpelacje, projekty ustaw lub inne
działania legislacyjne, które dotyczyły bezpośrednio powiatu
tarnogórskiego i które zostały podjęte w trakcie Pana kadencji?

3. Jakie inicjatywy podejmował Pan w celu poprawy infrastruktury
drogowej i komunikacji publicznej w naszym regionie?

4. Wraz z politykami PiS chciał Pan sprawdzać status zdrowotny
Polaków. Chodzi o status zaszczepienia na COVID-19. Czy nadal jest Pan
zwolennikiem tego typu rozwiązań sanitarnych?

5. Czy możemy poznać Pana plany na przyszłość, jeśli zostanie Pan
ponownie wybrany na posła, i jakie priorytety stawia Pan sobie na
rzecz naszego regionu?

6. Jaka jest Pana ocena obecnej sytuacji ekonomicznej w Tarnowskich
Górach i powiecie tarnogórskim, oraz jakie środki proponuje Pan na
poprawę warunków życia mieszkańców?

7. Czy prowadził Pan konsultacje i dialog z mieszkańcami naszego
regionu w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej? Jeśli tak, to
jakie były efekty tych konsultacji?

Odpowiedź

„W imieniu Posła Tomasza Głogowskiego pragnę Pana poinformować, że obecnie jesteśmy głęboko zaangażowani w trwającą właśnie kampanię wyborczą, która wymaga od Posła pełnego zaangażowania oraz poświęcenia czasu. Mamy nadzieję, że zrozumie Pan, że nasza obecna sytuacja wymaga całkowitego skupienia na kampanii. Możemy wrócić do tematu po 15.10. Dziękujemy za zainteresowanie działalnością Posła. Aby zaspokoić Pana ciekawość dla aktywności Pana Tomasza, odsyłam Pana do zapoznania się z interpelacjami Posła w linku (…) Na pewno znajdzie Pan tam odpowiedzi na nurtujące Pana pytania. Mamy nadzieję na zrozumienie sytuacji.”

Biuro Poselskie Tomasza Głogowskiego

Odpowiedź posła Głogowskiego sugeruje, że nie ma on czasu na udzielenie konkretnych odpowiedzi na pytania dotyczące jego działalności na rzecz społeczności lokalnej w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Dla wielu mieszkańców może to być rozczarowujące, ponieważ oczekują od swoich przedstawicieli politycznych przejrzystości i dostarczania informacji na temat swojej pracy.

Jednak pozostaje pytanie, czy taka odpowiedź jest wystarczającym wyjaśnieniem, czy może to sygnalizować pewne braki w działalności posła na rzecz lokalnej społeczności. Mieszkańcy sami będą musieli ocenić tę sytuację i zdecydować, jakie działania podejmą w odpowiedzi na takie unikanie konkretów.

screen Facebook

 

 

źródło: tarnogorski.info
Oprac. Łukasz Dudek