Czy radni z powiatu tarnogórskiego będą chronić niezaszczepionych uczniów? Jest petycja

Do rady powiatu tarnogórskiego wpłynęła petycja fundacji Nowe Spektrum, której założycielem jest Grzegorz Płaczek. Fundacja nie chce ograniczeń praw dla osób niezaszczepionych. Organizacja podnosi fakt pośredniej dyskryminacji niezaszczepionych uczniów, która ma miejsce w szkołach. 

Komisja opiniująca petycję rozpatrzyła ją negatywnie. Co na to radni? Dowiemy się we wtorek 30 listopada podczas sesji, która rozpocznie się o godzinie 10:00.

„Przedmiot petycji nie dotyczy spraw pozostających w zakresie właściwości jakichkolwiek organów powiatu. Chociaż „pośrednio” przedstawiona kwestia dotyczy mieszkańców powiatu tarnogórskiego” – twierdzą członkowie komisji skarg, wniosków i petycji.

Fundacja wnosi o odczytanie petycji na sesji oraz o przyjęcie uchwały.

Poniżej treść uchwały, która została zaopiniowana negatywnie.

  • Rada zobowiązuje się stać na straży prawa i dochowa wszelkich starań, by stosownie do art. 32 Konstytucji RP mieszkańcy (zwłaszcza w wieku szkolnym) nie byli poddawani żadnym działaniom dyskryminacyjnym ze względu na presję medialną, polityczną i społeczną w kontekście tzw. Narodowego Programu Szczepień.

  • Rada przeciwstawia się jakimkolwiek próbom podziału jej mieszkańców na kategorię lepszą (zaszczepionych) i gorszą (niezaszczepionych) stosownie do art. 39 Konstytucji RP.

  • Zabrania się podległym jednostkom pomocniczym, spółkom, organizacjom, stowarzyszeniom i wszelkim innym podmiotom podległym, by jako pracodawcy czy też zleceniodawcy, ograniczali jakiekolwiek prawa, możliwości awansu lub rozwoju zawodowego swoim pracownikom, wolontariuszom i innym osobom sobie podległym z powodu korzystania z przysługujących im z art. 32 i 39 Konstytucji praw.

  • Decyzja o nie przyjmowaniu dobrowolnych szczepień lub innych dobrowolnych procedur (czy zabiegów medycznych) nie będzie stanowiła przeszkody do zawarcia (lub też przedłużania) z podległymi podmiotami jakiejkolwiek umowy – zwłaszcza dot. stosunku pracy.

  • Gmina/Miasto/Powiat oraz żadne podległe podmioty nie będą wprowadzać zasad lub trybów korzystania z gminnych/miejskich/powiatowych obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej uniemożliwiających korzystanie z obiektów lub urządzeń użyteczności publicznej mieszkańcom lub osobom przebywającym na terytorium gminy/miasta/powiatu, ze względu na niepodanie się jakiemukolwiek dobrowolnemu zabiegowi czy procedurze medycznej. W ten sposób Rada daje dowód, że we właściwy sposób rozumie art. 16 Ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 1 i 6 Ustawy o samorządzie gminnym i stanowi element demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej w rozumieniu art. 2 Konstytucji RP..  

Petycja 

źródło: BIP Powiat Tarnogórski
źródło: BIP Powiat Tarnogórski

Uchwała ws. rozpatrzenia petycji 

 

źródło: BIP Powiat Tarnogórski
źródło: BIP Powiat Tarnogórski