Prezydent Duda podpisze ustawę w sprawie wpływów rosyjskich

fot. screen Kancelaria Prezydenta/Facebook, mat. Sejmu

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałek, że podpisze ustawę dotyczącą powołania komisji ws. badań rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Duda podkreślił, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. Niektóre zapisy ustawy mogą mieć szerokie zastosowanie. 

– Zdecydowałem, że podpiszę ustawę mającą na celu powołanie komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. (…) To forma obrony interesów Rzeczypospolitej. Podpisując ustawę, jednocześnie kieruję ją w trybie następczym do TK, by odniósł się on do zgłaszanych wątpliwości — mówił prezydent Andrzej Duda.

Co zawiera ta ustawa? Poniżej fragment 

1. Komisja prowadzi postępowania mające na celu wyjaśnianie działalności osób będących w latach 2007–2022 funkcjonariuszami publicznymi lub członkami kadry kierowniczej wyższego szczebla, które pod wpływem rosyjskim, działając na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej:
1)     podejmowały czynności urzędowe, w tym czynności materialno–techniczne, w szczególności tworzyły i powielały nośniki informacji lub udostępniały ich treść osobom trzecim;
2)     w imieniu organu władzy publicznej przygotowywały lub wydawały decyzje administracyjne lub inne akty stosowania prawa, lub wpływały na treść tych decyzji lub tych aktów;
3)     składały oświadczenia woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki, w szczególności zawierały umowy z podmiotami trzecimi, lub w związku z zajmowanym stanowiskiem brały udział w podejmowaniu decyzji o złożeniu oświadczenia woli, w tym negocjacjach;
4)     podejmowały decyzje o zatrudnieniu pracowników lub wyborze kontrahenta w ramach organu władzy publicznej lub spółki;
5)     dysponowały środkami publicznymi lub środkami spółki;
6)     brały udział w procesie stanowienia prawa jako reprezentanci organów władzy publicznej lub spółki;
7)     brały udział w negocjacjach i zawarciu umowy międzynarodowej;
8)     brały udział w przygotowaniu lub prezentacji stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej na forum międzynarodowym, w szczególności w ramach prac organizacji międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem;
9)     wpływały lub starały się wywrzeć wpływ na czynności, o których mowa w pkt 1–8.

Dalej znajdziemy zapisy, które mogą mieć szerokie zastosowanie 

2. Komisja bada również przypadki wpływów rosyjskich na działalność osób innych niż wskazane w ust. 1, o ile w istotny sposób oddziaływały one na bezpieczeństwo wewnętrzne lub godziły w interesy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:
1)     wpływu na środki masowego przekazu;
2)     rozpowszechniania fałszywych informacji;
3)     działalności stowarzyszeń lub fundacji;
4)     działalności związków zawodowych, związków lub organizacji pracodawców;
5)     funkcjonowania infrastruktury krytycznej;
6)     funkcjonowania partii politycznych;
7)     organizacji systemu opieki zdrowotnej, w szczególności zwalczania chorób zakaźnych;
8)     ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy osoby z dużymi zasięgami, które podważały przyjętą przez rząd PiS destrukcyjną strategię walki z koronawirusem, również będą mogły stanąć przed komisją? 

„PiS przez ponad 7 lat rządów nie był w stanie dowieść nikomu z decydentów współpracy z Rosją i postawić go przed sądem, więc sobie wymyślił komisję, która nie musi się trzymać żadnego reżimu dowodowego. Psucie państwa na potęgę” – skomentował dzisiejsze doniesienia znany publicysta Łukasz Warzecha.

źródło: Kancelaria Prezydenta, Twitter
Oprac. Łukasz Dudek